USŁUGI

Nasza oferta obejmuje:

 • Projektowanie architektoniczne i wykonawcze:
  – budynków mieszkalnych,
  – budynków użyteczności publicznej,
  – budynków przemysłowych,
  – obiektów handlowych,
  – obiektów usługowych,
  – obiektów komunikacyjnych,
  – projekty wjazdów, dróg, parkingów.
 • Adaptacje projektów typowych.
 • Przebudowy, rozbudowy w tym obiektów zabytkowych.
 • Projekty zabezpieczeń na szkody górnicze.
 • Projekty technologiczne.
 • Projektowanie wnętrz.
 • Projektowanie zieleni i ogrodów.
 • Inwentaryzacje budowlane.
 • Opinie i ekspertyzy techniczno-budowlane.
 • Nadzory budowlane:
  – kierownik budowy,
  – nadzór autorski,
  – nadzór inwestorski,
  – nadzór konserwatorski.
 • Wizualizacje komputerowe.
 • Przeglądy okresowe budynków.
 • Świadectwa energetyczne.

Nietypowe zlecenie? Zapraszamy do indywidualnego kontaktu!